CLEO FEAT. KRISTIN AMPARO & FEMTASTIC - GÅ PÅ SALONG / 2014

NEW STORIES CREDIT / CO-PRODUCER at SGY FILM FOR FREMTASTIC

PRODUCER  ERIK LUNDQVIST ISABELLA RODRIGUEZ  /  CO- PRODUCER  STEFAN HENRIKSSON  /  DIRECTOR NINJA THYBERG  / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY GABRIEL MKRTTCHIAN  /  CLIENT FEMTASTIC